Vedtok 10 nye behandlingsplasser – kan gå til Loland

foto