Busslommen ble fjernet – frykter trafikkuhell

foto