Foreslår tur i fotsporene til Morten Harkets og Kristen Gislefoss’ forfedre