– Vi har lite plass, og det er primært kundene som skal bruke den plassen. Når de plassene blir brukt til andre ting, er det et problem for oss.

Det sier Dag Uleberg, som driver Esso Vennesla.

– Folk «skal bare inn på Elon», de «skal bare ned på Meny». Så er det ikke parkeringsplasser der, derfor må de parkere en plass. Det er ganske mye ekstra jobb for oss, sier han.

Må søke opp bileier

Blant annet skaper det trøbbel for drivstoffleveransen som kommer tre ganger i uken. Med for mange biler på parkeringsplasser, kommer ikke bilen inn for å fylle drivstoff på pumpene.

– Da må jeg søke opp registreringsnummeret for å finne eieren av bilen, og så ringe og få dem til å flytte bilen momentant. Det synes ikke jeg er riktig, sier Uleberg.

Han driver også to andre Esso-stasjoner, men utfordringene i Vennesla gjør at han må bruke mye tid på denne stasjonen for å ta tak i det som skjer.

– Jeg kan ikke forvente at mine ansatte gjør det, så det er mye jobb. Jeg får fort 14–16 timers arbeidsdag, og er mye her oppe nå på grunn av dette.

foto
Dag Uleberg forteller at bensinstasjonen mister kunder når alle parkeringsplassene brukes av andre personer. Foto: Morten Klaussen

Mister kunder

Uleberg forteller at parkeringsproblematikken har vart lenge. Det begynte under byggingen av rundkjøringen ved stasjonen, og har bare fortsatt som følge av all utbyggingen i sentrum.

– Det fører til altfor mange biler som ikke hører hjemme på stasjonen, som parkerer her fordi de «skal bare».

I tillegg til de rent praktiske utfordringene, sier Uleberg at stasjonen også rammes økonomisk av situasjonen.

– Folk kjører bare forbi siden det er fullt her. De kommer ikke inn for å gjøre det de skal.

foto
Det er hengt opp lapper som informerer om at det kun er kunder og ansatte som kan parkere, men det har ikke hjulpet stort så langt. Foto: Morten Klaussen

Kan bli borttauing

For å prøve å unngå at uvedkommende parkerer på stasjonsområdet er det satt opp plakater på veggen som sier at parkeringen kun er for Esso sine kunder og ansatte. Der står det også at andre biler kan bli tauet bort for eiers regning.

– Så langt har vi ikke gått ennå, men vi har lagt lapper på vinduene til biler der vi poengterer at dette ikke er en parkeringsplass. Det hjelper ikke så mye.

– Er det noe mer dere kan gjøre?

– Vi kan statuere et eksempel noen ganger, slik at folk skjønner at bilen blir tauet bort. Det kan kanskje hjelpe. Hvis du ringer politiet og sier ifra er det ikke vilje til å gjøre noe.

Hærverk og forsøpling

Dag Uleberg forteller at han også plages med hærverk og forsøpling på stasjonens område for tiden.

– Det er et område uten kameraovervåking som brukes av noen ungdommer. Der lever de i sin egen verden og forsøpler og driver hærverk. Det er spesielt på lørdagskvelder, da flyter det, de river i stykker ting og de plager naboene.

Han oppfordrer alle til å følge med på hvor ungdommene henger og ta ansvar for at de oppfører seg.

– Jeg har meldt fra til politiet og bedt dem kjøre forbi ofte for å roe dem ned. Det er full musikk og alt mulig på nettene. Det er ikke noe hyggelig å henge ut ungdommen, men det er faktisk en realitet. Det er alltid noen som ødelegger for de andre.