Planen er at den spesielle trappa skal ha byggestart i september.

Det er nisjefirmaet Stibyggjaren AS som skal stå for utføringen.

Firmaet eies av fjellbonden Geirr Vetti, som bruker sherpaer fra Nepal i arbeidet sitt.

Nå søkes det om dispensasjon for tiltaket, blant annet fordi traseen blir for bred ut fra hva som er lov i reguleringsplanen.

Trappa skal ha 200 trinn i stein, som skal snirkles opp til toppen av Kuleberget, fra Strandstien.

foto
Den røde streken er traseen som er tenkt bygget. Blå strek er alternativ rute. Foto: Vennesla kommune

Enkelte steder vil det være behov for å bygge natursteinsmur på inntil fem meter for å komme fram med trappa, ifølge søknaden som er innsendt kommunen fra konsulent Henning Larsen.

Det viser seg også at steinen må tiltransporteres med helikopter, fra tømmervelta.

Dette krever 300 helikopterturer.

Steinen som skal brukes til trappa blir lagt ut langs traseen med helikopter.

Vennesla har fått dette området til å få status som statlig sikret friluftsområde, og sherpatrappa skal sørge for økt aktivitet i området.

Allerede har tiltaket fått en million kroner av fylkeskommunen, men nå varsler kommunen at det må søkes om mer penger.