Statsforvalteren mener pasientsikkerheten på Agder er truet – legeløs pasient fikk forsinket utredning og behandling