Henter ikke søpla i Vennesla på grunn av høyt sykefravær

foto