1,5 millioner er bevilget til fire barnehager i Vennesla