Forvirret elg avlivet etter å ha hoppet på flere biler

foto