Flere biler i grøfta – ingen alvorlige ulykker så langt