Gir tros- og livssynssamfunn en ny sjanse til å søke om statstilskudd

foto