Krever lengre gang- og sykkelvei før det tas ett eneste spadetak i nytt boligfelt