Bedt om å ta imot 130 flyktninger – sier ja til 60