Slipper trolig å betale for veilys. Politikere vil reversere vedtak