Rolf (70) og Trond Daniel (26) utveksler spisskompetanse