Utnevnt som første æresmedlem: – Har vært et eventyr