Så mange parkeringsbøter er delt ut i Vennesla de siste årene