Slik har det sett ut i to år. Kommunen innrømmer glipp