Partiene er enige - Nils Olav Larsen fortsetter som ordfører