Har fått innspill fra beboere – skal se på mulige løsninger på gjerdesaken

foto