Oppfordrer til måkedugnad: – Det handler også om å være et medmenneske