Mangler kapasitet – er avhengig av private utleiere for å ta imot flyktninger