Viser til ROP-problemer i Vennesla for å stanse bygging i egen kommune