Seks nye fastleger har begynt i løpet av få uker: – Dette er helt fantastisk