Har drevet ulovlig siden oppstart: - De har ikke anledning til å ta ut masser

foto