Bevilger 250.000 kroner for å se på muligheten for ny flerbrukshall på Hægeland

foto