Konvertittsak i lagmannsretten – flere venndøler skal vitne

foto