Pågrep mann (22) som tilstod tyveri på Danskehaugen