– Vi har vurdert at krysningen over Erkleivvegen fra gang- og sykkelstien i Graslijordet til Livegen oppfyller kriteriene for særlig farlig skoleveg. Her mangler både fortau og gangfelt, sier kommunalsjef for oppvekst og inkludering, Marianne Wegge i en pressemelding.

Cirka 70 flere av elevene som til høsten skal begynne på Vennesla skole, vil få gratis skoleskyss med buss. Fra før er elevene på første til fjerde trinn fra tidligere Hunsfoss skole innvilget slik skyss. Nå vil elevene opp til sjuende trinn på innvilget dette.

Farlig skoleveg

Det er fra før innvilget skoleskyss grunnet farlig skoleveg for en del andre områder i forbindelse med nedleggelsene av Samkom og Hunsfoss skoler.

Dette er kommunens oversikt over hele opplegget:

Mindre trafikk

Foreldreutvalgene ved Vennesla skole, Samkom skole og Hunsfoss skole ble informert på møter onsdag og kommunen opplyser at det er enighet om at man har funnet gode løsninger.

En viktig sideeffekt av at flere får gratis skoleskyss er at det trolig blir færre biler i området om morgenen enn ellers. Kommunen opplyser at det jobbes videre med å regulere området rundt krysset fv. 405/Skolevegen.

– I løpet av neste skoleår håper vi å ha sikret skolevegen i tilknytning til Erkleivvegen. Det er fylkeskommunen som håndterer og styrer dette og de jobber nå med å planlegge dette, opplyser fungerende kommunalsjef for samfunn og miljø, Ingrid Konsmo.

Den praktiske siden av skoleskyssen, for eksempel hvor mange og hvilke busser som settes inn og hvordan de skal kjøre, er det Agder Kollektivtrafikk som håndterer og bestemmer. De er i gang med sin planlegging.

Trenger ikke søke

Elevene som nå vil få skyss, trenger ikke å søke. Kommunen har oversikt over de 70 elevene og går neste uke i gang med å lage skyssvedtak.

Kommunen skriver at dersom foresatte som bor i det aktuelle området som før sognet til Hunsfoss skole ikke får et slikt vedtak innen 27. juni, så kan de ta kontakt med kommunen.