– Dette er en flott ordning for de som har et ærend hos frisør eller lege i Vennesla, sier produksjonssjef i Agder Kollektivtrafikk, Steinar Bjorøy i en pressemelding fra Vennesla kommune.

Han informerte om ruten på et møte med ordfører Nils Olav Larsen torsdag.

Den spesielle bestillingsruta var også et tema under siste møte i Levekårsutvbalget. Da ble det etterlyst informasjon om ruta, og om den virkelig fortsatt går.

AKT opplyser at de ikke har informert spesielt om ruta, men at den har ligget inne i rutetabellen under bestillingsruter siden 2013.

Bussen kjører mellom Hægeland og Vennesla sentrum tirsdager og torsdager hvis noen ønsker å bruke den. Hvis ingen bestiller, går den ikke.

Du kan bestille via Agder Taxi på telefon 38 00 20 00. Du får da beskjed om når bussen henter deg.

Hvis du bor nærmere enn fem kilometer fra hovedtraseen, kan bussen hente deg hjemme.

Både tirsdag og torsdag skal bestillingsbussen være i Vennesla innen klokka 09.30. Den returnerer til Øvrebø og Hægeland klokka 12.00. Dermed har folk 2,5 timer på seg til å få unnagjort ærender.

– Dette er jo et flott tilbud som kan skreddersys den enkelte bruker og som bør passe veldig bra for kanskje særlig eldre mennesker. Jeg var ikke klar over dette tilbudet, og det tror jeg få andre har vært også. Det er bra vi får ut informasjon, sier ordfører Nils Olav Larsen.