Gjør grep i «Jesus-svingen»: – Viser at det nytter å være på

foto