Det var satt av 23 mill. til oppgradering– nå kan barnehagen bli lagt ned