Arthur (88) har nesten 100 opptredener i året

foto