Samlet inn litt over 90.000 til sykehuset i Haydom