Fornøyde med laksefisket – utvider ikke sesongen

foto