Tatt i høy fart på uregistrert moped – mistanke om ruskjøring