Nå skal det bli enklere å bruke kommunens tjenester