Vil etablere frivillighetsråd, men har ikke råd til stilling