Flere trafikale hendelser: Politiet ber folk ta det rolig