Rykket ut til ungdomsgjeng. Kom over alkoholpåvirket bilist