– Vi må vise hvordan det hadde sett ut om vi satt i posisjon