Har fått midler til å starte demenskor i Vennesla

foto