– Egentlig litt trist og ergerlig at dette bygget ble revet