Vurderer tiltak og kostnad knyttet til gjerdet på Holtet: – Tar en avgjørelse i forhold til hva som vil fungere godt