Får kjøpe 735 dekar til datalagringsparken for 25 millioner kroner

foto