– Problemet nå er ikke å trekke folk, det er å få dem til å legge ned penger i bygda

foto