Denne tomta spises opp av ny gang- og sykkelsti - finansiering fortsatt uavklart

foto