Venter trolig med utkastelse til klagesaken er ferdig