Kommunelegen: – Dette viser at smitten er iblant oss