Flere ganger har det rast stein ut i skoleveien

foto